Vocht in de kruipruimte? Wij bieden een simpele oplossing!

Heeft u last van vocht en condens in de kruipruimte?

Dit kunt u bestrijden door het plaatsen van zogenaamde renovatiekokers. Deze renovatiekokers worden net boven de bestrating geplaatst en doorluchten de kruipruimte door het overtollig vocht af te voeren.

Plaatsen renovatiekoker inclusief doorvoer en rooster

  • €79,- per stuk
  • Inclusief kit, muurdoorvoer en rooster
  • Inclusief boren schacht naar kruipruimte
  • Inclusief 21% btw en voorrijkosten

Lage Prijzen > Goedkoopste In Limburg
Goede Service >  Controle Kruipruimte Op Lekkages Bij Plaatsen Renovatiekokers.
Vakkundig > Perfecte Montage

Kruipruimte ventilatie

Kelder en kruipruimte ventileren met kanaal ventilator

Een muffe geur veroorzaakt door vocht in de kelder kunnen wij ook bestrijden door de kelder te ventileren met een ventilator. Deze methode passen wij toe bij extreem veel vocht in de kruipruimte. Voor het ventileren van een kelder boren wij een schacht van 110 mm schuin naar beneden door de fundering en plaatsen hierin een buis. In deze buis wordt een kanaal ventilator gemonteerd welke wij leveren met 2 meter snoer. Op deze wijze wordt de vochtige lucht geforceerd afgevoerd waarbij de ventilator eventueel nog door een tijdklok aangestuurd kan worden. Stroomverbruik circa €8,- per jaar.

Kruipruimte ventileren met renovatiekokers

Boren van een ventilatie kanaal naar de kruipruimte door de buitenmuur, langs de binnenmuur en door de betonnen fundering. De vochtige lucht wordt afgevoerd en schone droge lucht wordt aangevoerd, omdat de ventilatieschachten tegenover elkaar geplaatst worden. Na het boren van ventilatieschachten wordt er in het boorkanaal een kunststof doorvoer geschoven en gekit waardoor de afgevoerde en vochtige lucht niet in contact komt met muur en fundering. Hierna wordt een water afwijzend rooster gemonteerd met lamellen die slagregen tegenhouden.

Vocht bestrijden met ventilatie

Vocht is altijd aanwezig in een kruipruimte, dit komt omdat het vocht vanuit het grondwater capillair omhoog trekt. Daarnaast dringt vocht, afkomstig van het hemelwater ook binnen in de kruipruimte via de fundering. Zet eens een keukenrol op een nat aanrecht, hierbij zie je hetzelfde principe. Het eerste en beste alternatief om vocht in de kruipruimte te bestrijden is simpelweg ventileren. Bij overmatig vocht in de kruipruimte is een standaard vloerventilatie koker, welke tijdens de bouw wordt ingemetseld, niet voldoende. Deze geven te veel weerstand en voeren de lucht slechts matig af. De oplossing hiervoor zijn renovatiekokers, deze worden in een rechte lijn naar de kruipruimte toe geboord, waardoor er een directe luchtstroom ontstaat.

Oorzaken vocht en condensvorming kruipruimte
Slechte ventilatie kruipruimte.

Bij geen of slechte ventilatie kan het aanwezige vocht in de kruipruimte niet afdoende worden afgevoerd. De vochtige lucht condenseert tegen de koude oppervlaktes zoals de damp in een douche op de tegels.

Waterleiding lekt of afvoer kapot

Een andere oorzaak van vocht in de kruipruimte is een kapotte waterleiding of afvoer. Lekkages bij waterleiding kunnen optreden door corrosie en op plaatsen waar cement in contact staat met metalen. Bij afvoeren zijn dit vaak lekkende verbindingen of een doorvoer in de fundering die niet waterdicht is.

Hoge grondwaterstand

Door een hoge grondwaterstand in de kruipruimte stijgt het vocht percentage met name in periodes met veel regen. Een goede afvoer van hemelwater rondom de woning kan hierbij een verschil maken.

Doorslaand vocht fundering

Met name een gemetselde fundering laat vocht door omdat deze poreus zijn en veel zwakke plekken bevat zoals gescheurde voegen. Wanneer de grond verzadigd raakt bij regenval drukt het water zich door de fundering.

 
 
Enkele tips bij vocht in de kruipruimte.

Vocht in woningen en vocht of condens onder de vloer en in de kruipruimte ontstaat omdat de ventilatie onvoldoende is en dit kan leiden tot gezondheidsklachten. Hierover is op internet veel informatie te vinden, zoals bij GGD Zuid Limburg en gezondheidsnet.nl. Bij vochtproblemen kunt u naast ventileren zelf eenvoudig enkele controles doen zoals hieronder beschreven.

Doe navraag

Vraag bij uw buren of ze ook last hebben van vocht onder de vloer, dit kan al een aanwijzing zijn van een hoge grondwater stand.

Controleren watermeter

Maak in de avond een foto van de watermeter en vergelijk de stand in de ochtend. Indien er verbruik heeft plaatsgevonden kan dit een indicatie zijn dat er een lek is achter de watermeter.

Inspecteren leidingen

Plaatselijke kalkafzetting op de waterleiding of bij de verbindingen van de afvoer als gevolg van een lekkage zijn duidelijke sporen, daarnaast zijn vochtplekken ook een indicatie van een kapotte leiding.

Verzakking bestrating

Volg de route van de buitenriolering indien bekend (vaak langs zijgevels) en controleer de bestrating. Een lekkende riolering spoelt namelijk grond en zand weg en veroorzaakt verzakking.

Bestrating loopt niet af

Indien de bestrating rondom het huis niet afdoende afloopt verzamelt het regenwater zich langs de gevel. Het overtollige water zakt vervolgens in de grond en kan via de (poreuze) fundering de kruipruimte bereiken.

Vakkundig kruipruimte ventilatie boren.